Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë & Elbasan

Për stakim të linjave intersektuese 6kV, të Fidrit F2, Fidrit F13, dhe 10kV të Fidrit F7, në nënstacionin Kuçovë, masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan,
në datën 05 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30

 

  • OST sh.a. njofton se në datën 05 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6 kV të fidrit F2 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Komuna Perondi, Ferma Partizani, Gegë, Avaleas, Fider Naftë.

  • OST sh.a. njofton se në datën 05 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 10 kV të fidrit F7 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Fshatrat Avaleas, Zdravë, Fier-Mimar, Salc-Kozare, Ferras.

  • OST sh.a. njofton se në datën 05 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F13 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjet: Polovinë, Drizë, Kaldaja, Fider Naftë, Komunat: Perondi & Kozare ;

Gegë, Frashër, Dikatër.