Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë – Berat

Për stakim të linjave intersektuese 6kV, të Fidrit F2, F4, F5, F3, F11, F13, dhe 10kV të Fidrit F7, në nënstacionin Kuçovë, masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datat 07- 08 & 11- 12  Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30

 

  • OST sh.a. njofton se në datat 07- 08 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F2 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Komuna Perondi, Ferma Partizani, Gegë, Avaleas, Fider Naftë.

  • OST sh.a. njofton se në datat 07- 08 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 10kV të fidrit F7 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Fshatrat Avaleas, Zdravë, Fier-Mimar, Salcë Kozare, Feras.

  • OST sh.a. njofton se në datat 07- 08 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F13 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjet: Polovinë, Drizë, Kaldaja, Fider Naftë, Komunat: Perondi dhe Kozare. Fshatrat Gegë, Frashër, Dikatër.

  • OST sh.a. njofton se në datat 07- 08 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F4 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Subjektet Katermaja, Pëllumb Zyla.

  • OST sh.a. njofton se në datat 07- 08 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F5 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjia Tafil Skendo, Bashkia Kucovë.

  • OST sh.a. njofton se në datat 11- 12 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F3 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Ish Komuna Poshnje, Fider Naftë, Arrëz, Çiflik, Kozare, Ferma Partizani, Koraqet, Dhanet, Tafallarët, Tolanjakët.

  • OST sh.a. njofton se në datat 11- 12 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F11 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Ferma Partizani, Avaleas, Fier-Mimar, Bozok, Salcë Kozare, Feras, Rrogozet, Sallanjaket, Fider Naftë.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !