Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë & Elbasan

Për stakim të linjave intersektuese 6kV, të Fidrit F2, F13, dhe 10kV të Fidrit F7, në nënstacionin Kuçovë, masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datën 13 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30

  • OST sh.a. njofton se në datën 13 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F2 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F2 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Komuna Perondi, Ferma Partizani, Gegë, Havaleas, Fider Naftë.

  • OST sh.a. njofton se në datën 13 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30 do të stakohet linja 10kV të fidrit F7 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F7 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Fshatrat Havaleas, Zdravë, Fier-Mimarë, Salcë Kozare, Ferras.

  • OST sh.a. njofton se në datën 13 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30 do të stakohet linja 6kV të fidrit F13 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F13 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjet: Polovin, Drizë, Kaldaja, Fider Naftë, Komunat: Perondi & Kozare. Gegë, Frashër, Dikatër.

 

Falenderojmë për mirëkuptimin !