Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV të Fidrit F3 në  nënstacionin Kajan, si masë sigurie për Linjën 110kV Ku ovë – Kajan,  në datat 20-23 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30

OST sh.a. njofton se në datat 20-23 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 10kV të fidrit F3 në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F3 në nënstacionin Kajan si edhe disa zona:

Komuna. Kajan. Fshatrat: Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Dëshiran.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !