Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjave intersektuese 10kV, të Fidrave F3, F7 në nënstacionin Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë –Kajan, në datën 23 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30

OST sh.a. njofton se në datën 23 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 10kV në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike fidri F7 në nënstacionin Kajan si edhe disa zona:

Komuna Kajan. Fshati Kajan. Lagjja Cane. Komuna Fierzë. Fshatrat: Fierzë, Burgu Kosovë e Madhe, Çerragë, Çestije.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !