Skip to content

Njoftim për konsumatorët Tepelenë

Për remontë të planifikuar në linjën 110kV Ballsh – Memaliaj, në datën 22 Prill 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 22 Prill 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Ballsh – Memaliaj. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Krahës si edhe disa zona:

Toç i Ri, Shehaj, Lab Martalloz, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulëzim, Krahës, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Dorëz, Kalivaç, Leshnje, Përparim.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !