Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë & Elbasan

Për stakim të linjave intersektuese 10 dhe 6 kV, të Fidrave në nënstacionin Kuçovë, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV   Kucovë – Kajan,në datat 27 – 29 Prill 2022

  • OST sh.a. njofton se në datat 27 – 29 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30 do të stakohet linja 6kV në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F2 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Komuna Perondi, Ferma Partizani, Gegë, Havalehas, Fider Naftë.

  • OST sh.a. njofton se në datën 27 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30 do të stakohet linja 10kV të Fidrit F7 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F7 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

          Komuna Kozare, Fshatrat , Havalehas, Zdravë, Fier-Mimarë, Salcë Kozare, Ferras.

  • OST sh.a. njofton se në datën 27 Prill 2022 nga ora 07:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të Fidrit F11 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F11 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Komuna Kozare, Ferma Partizani, Havalehas, Fier-Mimarë, Bozok, Salcë Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, Fider Naftë.

  • OST sh.a. njofton se në datat 28 – 29 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV të Fidrit F4 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F4 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjet: Polovinë, Drizë, Kaldaja, Fider Naftë, Komunat: Perondi & Kozare, Gegë,Frashër, Dikatër.

  • OST sh.a. njofton se në datat 28 – 29 Prill 2022 nga ora 08:30 deri në orën 14:30 do të stakohet linja 6kV të Fidrit F13 në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F13 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjet: Polovinë, Drizë, Kaldaja, Fider Naftë, Komunat: Perondi & Kozare, Gegë, Frashër, Dikatër.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !