Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë

Për stakim të linjave intersektuese 10 dhe 6 kV, të Fidrave në nënstacionin   Kuçovë, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan,në datat 03-04 Maj 2022

  • OST sh.a. njofton se në datat 03-04 Maj 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F5 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Lagjia Tafil Skëndo, Bashkia Kucovë.

  • OST sh.a. njofton se në datat 03-04 Maj 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 10kV në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F3 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Spitali, Lagjet: 11 Shkurti, Tafil Skëndo, Llukan Prifti, Spitali, Kinemaja, Teci.

  • OST sh.a. njofton se në datat 03-04 Maj 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 6kV në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F6 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Uzina Mekanike e Naftës.

  • OST sh.a. njofton se në datat 03-04 Maj 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 10kV në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F10 në nënstacionin Kuçovë si edhe disa zona:

Ujësjellësi Kuçovë, Policia, Lagjet: Llukan Prifti, 1 Maji, Teknikumi, Blloku.

  • OST sh.a. njofton se në datat 03-04 Maj 2022 nga ora 08:30 deri në orën 17:30 do të stakohet linja 110kV Kuçovë – Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike zona:Kaldaja.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !