Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim 72 orë të Linjës 110kV Kajan – Cërrik,  për punimet në linjën 110kV Kuçovë – Kajan, në datat 16 – 18 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datat 16 – 18 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Kajan – Cërrik. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për periudhën kohore dy herë nga 5 min nënstacioni Kajan si edhe disa zona:

Kouna: Kajan, fshatrat: Kajan, Gjolen, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinëz, Dushk, lagjja Cane, Komuna: Fierzë, fshatrat: Fierzë, Burgu Kosovë, Çerragë, Cestie, Komuna: Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji i Pijshëm Elbasan.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !