Skip to content

Njoftim për konsumatorët Krujë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Fushë Krujë – Krujë, në datën 13 Maj 2022 nga ora 09:00 deri në orën 15:00

OST sh.a. njofton se në datën 13 Maj 2022 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 do të stakohet linja 110kV Fushë Krujë – Krujë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Krujë si edhe disa zona:

Lagjet: Zim Zenel, Cel, Dedeli, Pazari, Vesel, Berbere, Perlate, Varosh, Dane, Fushë Madhe, Barkanesh, Subash, Turizëm, Sesere, Barabit, Atl, Gur Kuqe, Telekom, Derede, Pengile, Emire, Kraste, Guroret, Llakufe, Hoxhë, Brret, Picrragë, Barun, Sute, Abaze, Nuoj, Mafsheq, Shkretë, Shqezë, Prenolle, Fshatrat: Cudhi-Zall, Çudhi-Kamp, Kroi Madh, Ballias, Kampi i Pionerëve, Spitali Krujë, Antena e Trafikut Ajror ANTA, Reparti i  Përpunimit të drurit Dragush Vogli.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !