Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjave intersektuese 10kV, të Fidrave F6, F7 në nënstacionin Kajan, për punimet në linjën 110kV Kuçovë – Kajan, në datat 16 – 18 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 16 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 13:00 do të stakohet linja 10kV Fidri F6 në nënstacionin Kajan, ndërsa në datën 18 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10kV Fidri F6, F7 në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Kajan si edhe disa zona:

Komuna: Kajan, fshatrat: Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinëz, Dushk, lagjja Cane, Komuna: Fierzë, fshatrat: Fierzë, Burgu Kosovë, Çerragë, Cestie, Komuna: Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji i Pijshëm Elbasan.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !