Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F7 në nënstacionin Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datat 19 – 21 dhe 23 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datat 19 – 21 dhe 23 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F7 të nënstacionit Kajan. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike Fidri F7, nënstacionet Kajan si edhe disa zona:

Komuna : Kajan, fshatrat: Kajan, lagjja Cane, Komuna : Fierzë, fshatrat: Fierzë, Cestie, Burgu Kosovë, Çerragë.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !