Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV të fiderit F4 të Nënstacionit Librazhd, për punimet e Rikonstruksionit të linjës 110kV Fibër – Rrapun, në datat 18 – 20 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datat 18 – 20 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F4 Polis të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike Fidri F4 , nënstacionet Librazhd si edhe disa zona:

Fshatra: Gafërr, Fushë Bushë, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Shesh, Skode, Vale, Privat.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !