Skip to content

Njoftim për konsumatorët Lushnje

Për stakimin e Transformatorit të Fuqisë 15MVA, 110/35/6kV, në nënstacionin Plasmas, për montimin e Transformatorit të kombinuar në Traktin e ri 110kV të Transformatorit të Fuqisë të ri 110/20kV 25MVA, në datën 20 Maj 2022 nga ora 09:00 deri në orën 11:00

OST sh.a. njofton se në datën 20 Maj 2022 nga ora 09:00 deri në orën 11:00 do të stakohet transformatori i fuqisë në nënstacionin Plasmas.Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike Fidri F6 kV si edhe disa zona:

Komuna Krutje: Krutje, Lifaj, Arrëz, Ngurrëz, Zhymë, Kadiaj, Komuna Fier-Shegan: Stan Karbunarë, Barbullinjë, Koçaj, Fier-Shegan, Sejmenas, Qerret, Kosovë e Vogël, Çinar, Thanë, Murriz, Kashtëbardhë, 18 Tetori, Loni Dhamo, Xhevdet Nepravishta.

Ndërsa për intervalin kohorë prej 5 min do të mbeten pa energji elektrike nënstacione Hysgjokaj, Lushnje si edhe disa zona:

Komuna Krutje: Krutje, Lifaj, Arrëz, Ngurrëz, Zhymë, Kadiaj, Komuna Fier-Shegan: Stan Karbunarë, Barbullinjë, Koçaj, Sejmenas, Qerret, Kosovë e Vogël, Çinar, Thanë, Murriz, Kashtëbardhe, 18 Tetori, Loni Dhamo, Xhevdet Nepravishta.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !