Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim për masë sigurie të Linjave 10kV të Fidrave F6, F1 të nënstacionit Kajan, për vazhdimin e punimeve të rikonstruksionit të Linjës 110kV
Cërrik – Kajan,

në datat 17 dhe 20-22 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 17:00

OST sh.a. njofton se në datat 17 dhe 20 -22 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohen linjat 10kV të fidrit F6 në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacioni Fidri F6 në Kajan si edhe disa zona:

Komuna: Kajan, fshatrat; Idriz Marinëz, Dushk.

OST sh.a. njofton se në datat 17 dhe 20 -22 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohen linjat 10kV të fidrit F1 në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacioni Fidri F1 në Kajan si edhe disa zona:

Komuna : Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !