Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Për  stakim për masë sigurie të Linjës 10kV të fiderit F1, F4, F5, F6,  të Nënstacionit Librazhd,  për punimet e Rikonstruksionit të Linjës 110kV Fibër – Rrapun, në datën 16 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 12:00

  • OST sh.a. njofton se në datën 16 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 12:00 do të stakohen linjat 10kV të fidrit F1 Orenja të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacioni  Fidri F1 në Librazhd si edhe disa zona:

Kom. Orenje, Fshatrat: Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Orenje, Zdrajshe.

  • OST sh.a. njofton se në datën 16 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 12:00 do të stakohen linjat 10kV të fidrit F4 Polis të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike Fidri F4 në nënstacioni Librazhdë si edhe disa zona:

Fshatrat: Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Privat.

  • OST sh.a. njofton se në datën 16 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 12:00 do të stakohen linjat 10kV të fidrit F5 të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike Fidri F5 në  nënstacioni Librazhdë si edhe disa zona:

Antena AMC, Fabrika Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni Trenit Qytet.

  • OST sh.a. njofton se në datën 16 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 12:00 do të stakohen linjat 10kV të fidrit F6 Lunik të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike Fidri F6 në nënstacioni Librazhdë si edhe disa zona:

Fshatra: Balëz, Arrëz Gizaresh, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !