Skip to content

Njoftim për konsumatorët Bulqizë

Për stakim të domosdoshëm të Linjës 110kV Hec Cërrunjë – Bulqizë, të Linjës 110kV Bulqizë – Hec Gjoricë, si dhe të Zbarrave 110kV të nënstacionit Bulqizë, për riparimin e Çelësit 110kV,

në datën 23 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 23 Qershor 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohen linjat 110kV Hec Cërrunjë – Bulqizë – Hec Gjoricë, si edhe Zbarrat 110kV të nënstacionit Bulqizë. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacionet  Bulqizë, Krastë, Bater, HEC-et Martanesh, Lena, Peshk, Ballenje, Koxheri, Stravec, Plepi, Koka, Deni, Subjekti BAS-ALB si edhe disa zona:

Bashkia Bulqizë, Komisariati, Lagjet: Minatori, Gjeologu, Miniera e Kromit, Ujësjellësi, Parku i Shëngjinit, Plani i Bardhë, Spitali, Fushë Bulqizë, Dragu, Zerqan, Valikardhë, Bashkia Bulqizë, Lagjja e re Bulqizë, Lagjje Çupe, Sallake, Mëlcu, Lugu i Thellë, Qarre, Stavec, Krastë; fshatrat: Gjon, Peshk, Lenë, Thekna, Fabrika e Pasurimit të Kromit.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !