Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV të fiderit F4, F5, të nënstacionit Librazhd, për punimet e rikonstruksionit të Linjës 110kV Librazhd – Rrapun, në datat 13 & 15 Korrik 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

  • OST sh.a. njofton se në datat 13 & 15 Korrik 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10 kV të fidrit F4 Polis të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike fidri F4 Polis në nënstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Fshatrat: Gaferr, Fushë Bushë, Dedashmet, Gurorja, Mirakë Katund, Polis, Damjan, Qëndër, Rrumbullak, Shesh, Skode, Vale, Privat.

  • OST sh.a. njofton se në datat 13 & 15 Korrik 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10 kV të fidrit F5 të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike fidri F5 në nënstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Antena AMC, Fabrika e Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni i Trenit Qytet.

 

 Ju falenderojmë për mirëkuptimin !