Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kolonjë

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Korçë – Ersekë – Hec Langaricë, në datën 19 Korrik 2022 nga ora 10:00 deri në orën 13:00

OST sh.a. njofton se në datën 19 Korrik 2022 nga ora 10:00 deri në orën 13:00 do të stakohet linja 110kV Korçë – Ersekë – Hec Langaricë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacionet, stacionet Ersekë, Mollas, si dhe HEC-et Treska 1, 2, 3, Qarr, Qafë Zezë si edhe disa zona:

Mollas, Qëndër, Novoselë, Barmash, Antenat Ersekë, Nënprefektura, Bashkia Ersekë, Gjimnazi, Policia, Spitali, Poliklinika, Leskovik, Ujësjellësi i Qytetit Ersekë, Antenat Telekom Ersekë; fshatrat; Çlirim, Vithkuq, Hec-et Treska.

Ndërsa Hec Langaricë mbetet 2 x 5’ pa tension për kryerje manovrimesh, kohë e domosdoshme për hapjen dhe mbylljen e thikës së kësaj linje.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !