Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

 Për stakim për masë sigurie të linjës 10kV  të fiderit F1, F4, F5, F6 të nënstacionit Librazhd,  për punimet e rikonstruksionit të Linjës 110kV Librazhd – Rrapun, në datën 21 Korrik 2022 nga ora 09:00 deri në orën 12:00

  • OST sh.a. njofton se në datën 21 Korrik 2022 nga ora 09:00 deri në orën 12:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F1 Orenja të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F1 në nënstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Komuna; Orenjë, Fshatrat; Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarës, Gurakuq, Kuturman, Orenjë, Zdrajsh.

  • OST sh.a. njofton se në datën 21 Korrik 2022 nga ora 09:00 deri në orën 12:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F4 Polis të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F4 në nënstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Fshatrat; Gaferr, Fushë Bushë, Dedashmet, Gurorja, Mirakë Katund, Polis, Damjan, Qëndër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Privat.

  • OST sh.a. njofton se në datën 21 Korrik 2022 nga ora 09:00 deri në orën 12:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F5 të nënstacionit Librazhd. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F5 në nënstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Antena AMC, Fabrika e Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni i Trenit Qytet.

  • OST sh.a. njofton se në datën 21 Korrik 2022 nga ora 09:00 deri në orën 12:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F6 Lunik në nënstacionin Librazhd. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri F6 në nënstacionin Librazhd si edhe disa zona:

Fshatrat: Balëz, Arrëz Gizaresh, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh.

           Ju falenderojmë për mirëkuptimin !