Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F7 në nënstacionin Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datën 29 Korrik 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 29 Korrik 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 10kV të fidrit F7 të nënstacionit Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike fidri F7 në nënstacionin Kajan si edhe disa zona:

Komuna: Kajan, fshatrat; Kajan, lagjja Cane, Komuna: Fierzë, fshatrat; Fierzë, Cestie, Burgu Kosovë, Cërragë.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !