Skip to content

Njoftim për konsumatorët Peshkopi & Kukës

Për remont të planifikuar të linjës 110kV Peshkopi – Vojnik,  dhe për stakim të domosdoshëm për Thikën 110kV në nënstacionin Peshkopi, në datën 5 Gusht nga ora 06:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 5 Gusht nga ora 06:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Peshkopi – Vojnik, dhe për stakim të domosdoshëm për Thikën 110kV në nënstacionin Peshkopi. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohore prej 5 minutash nënstacionet  Peshkopi, Fushë Aliaj, HEC-et Selishtë, Kacni, Zall Okshtun, Aras, Trebisht si edhe disa zona:

Zall Strikçan, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Zogaj, Gollobordë, Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Ujësjellësi, Zerqan, Ostren, Dovolan, Erebarë, Grevë, Gradec, Kovashic, Melan, Porinar, Trepçë, Trevë, Blladë, Burrim, Çernenë, Hodol, Kërçisht, Kllopçisht, Maqëllare, Pesjak, Vojnik.

Ndërsa për intervalin kohore prej 60 min do të mbeten pa energji zonat:

Peshkopi; lagjja: Kamen; fshatrat: Limjan, Verenjt, Radishtë, Belleve, Zagrat, Dobrovë. Lagjja: Nazmi Rushiti; fshati Bugjunec, Tomin, Luzni, Selishtë, Spitali, Turizmi, Pallati i Kulturës, Pallati i Sportit; Prefektura, Fshatrat: Brezhdan, Cetush, Muhurr, Ushtelenzi, Zdojan, Tomin, Kastriot, Borovjan, Kandër, Kishavec, Rashnopoje, Sohodoll; lagjja Gjok Doçi, Nazmi Rushiti, Kamen, Grumbullimi, Plloxhan, Ujësjellësi Arras, Fushë Çidhe, Lazrej, Mustafë, Fushë Aliaj, Sina, Rrethas, Bllicë, Kullas, Radomir, Shumbat, Sllovë, Reç, Lurë, Zalldardhë, Ndërshen.

Fshatrat: Kalisi, Bushtrica, Caja, Tejmollë, Verri, Arrën, Lajthizë.

 

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !