Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kuçovë, Elbasan, Fier, Berat & Skrapar

r zëvendësimin e përcjellësave e zbritësave të Zbarrave 110kV Sek. II-te në nënstacionin Kuçovë, në datën 07 Shtator nga ora 00:00 deri në orën 08:00

  • OST sh.a. njofton se në datën 07 Shtator nga ora 00:00 deri në orën 08:00 do të stakohen Zbarrat 110kV (Bogiq), të Seksionit të II – të si dhe transformatori 7.5 MVA në nënstcionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike zonat:

Komuna Perondi, Komuna Poshnje. Fshatrat: Tapi & Çiflik. Lagjjia Postobllok”, Nafta, Komuna Kozare. Fshatrat: Gegë & Avaleas, Ferma Partizani, Arrëz, Çiflik, Kozare. Lagjjet: Koraqet, Dhanet, Tafallaret, Tolanjaket, Katermaja, Pellumb Zyla, lagjjia Tafil Skëndo, Uzina Mekanike e Naftës, Fier-Mimar, Bozok, Salc Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, lagjjet: Polovinë, Drizë, Kaldaja, Fshatrat Gegë, Frashër, Dikatër.

Ndërsa për intervalin kohore prej 5 min do të mbeten pa energji elektrike nënstacioni Kajan si edhe disa zona:

Komuna: Kajan. Fshatrat: Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinëz, Dushk. Lagjjia Cane, Komuna: Fierzë. Fshatrat: Fierzë, Burgu Kosovë, Cerragë, Çestie, Komuna: Grekan. Fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji i Pijshëm Elbasan.

  • OST sh.a. njofton se në datën 07 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 08:00 do të stakohen Zbarrat 110kV (Bogiq), të Seksionit të I – rë në nënstacionin Kuçovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacionet Kuçovë, Kombinat Berat, Berat Burdullias, Uznovë, Poliçan, Bogovë, Çorovodë e Re, Çorovodë Vjetër, si dhe Hec-et: Bogovë, Nishovë, Vertop, Faqekuq 1, 2, Vlushë, Ujaniku 1, 2, Dobrenjë, Skrapar, Çorovodë, Baçka si edhe disa zona:

Bargullas, Nishovë, Novaj, Provonik, Kalluç, Serat Poliçan, Ujësjellësit Poliçan, Mbrakull, Tërpan, Torozhan, Bashkia Poliçan, Furra e Çelikut, Uzina Poliçan, Spitali Poliçan, Ish Spitali i Vjetër, Vodafon, Tuneli, Qyteti Skrapar, Policia, Frigoriferi, Konservat, Çerenisht, Nishicë, Veleshnje, Ujësjellësi Sharovë, Potom, Çepan, Baçkë, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgove, Tomorricë, Turizmi, Spitali Çorovodë, Ujësjellësi Çorovodë, Telekomi, Store, Verzhezhe, Munushtirë, NSHN, Konservat, Kakruk, Vendresha, Spatharë, Krorëz, Stacioni i Pompave, Dobrushë, Bogovë.

Lagjjia Çlirim, lagjjia Gorricë, Qendër Berat, lagjjia Çlirim, lagjjia Deshmoret e Kombit, Posta, Turizmi, lagjjet Barrikadat , Dëshmoret e Kombit, 22 Tetori, 8 Nëntori, Mangalemi, Pallati i Kulturës, lagjjia Kala, lagjjia Ylli Kuq, Ambulanca, Burgu i ri Berat, lagjjia Kushtrim,  L.10 Korriku, Befotrofi, Gjykata, Bashkia Berat, Spitali i ri, Industria, Oficerat, lagjjet Donika Kastrioti, Jani Vruho, 30 Vjetori, Komunale, lagjjia Uznovë, Pyjorja, Materniteti i Ri, Komunat Velabisht, Rroshnik, Vodicë, fshatrat: Bregas, Duhanas, Kostren, Spitali Rajonal Berat, Subjektet Matuka, Alba Text, Prodhim kepucësh, Alba Kolor, “Fabrika e  miellit Agri Food”, Kazazi, Komunat Velabisht, fshatrat: Remanic, Starovë, Komunat Otllak, Lumas, fshatrat: Moravë, Orizaj, subjekti “Marlotex”, Fabrika e Sallamit, Zona Industriale Berat, Pularia, Mobileri Kushi, Cener SHPK, Matuka 2, Sidneji Ushqimore.

Ura vajgurore. Komuna Sinje, Hidrovori, UjësjellÇsi, Policia. Komunat Perondi, Poshnje, Kozare, fshatrat: Tapi, Çiflik, Gegë, Avaleas, lagjjet Postobllok, Ferma Partizani, Arrëz, Çiflik, Kozare, Koraqet, Dhanet, TafallarÇt, TolanjakÇt, Subjektet Katermaja, Pëllumb Zyla, lagjjia Tafil Skëndo, Uzina Mekanike e Naftës, Fier-Mimar, Bozok, Salc-Kozare, Ferras, Rrogozet, Sallanjaket, lagjjet Polovin, Drize, Kaldaja, Fshatrat Frashër, Dikatër, 11 Shkurti, Llukan Prifti, Spitali, Kinemaja, Teci, Zdrave, 1 Maji, Teknikumi, Blloku, fshati Guri i Bardhë, Komuna Poshnje, fshatrat: Goricë, Syzes, Malas-Grop, Banaj, Gajd, Sheq, Sheq-Gajd, Vokopol, Skrevan, lagjjet: Qylet, Pëllumbas, Qamic, Gllavanjakët, Protoduarët, Kumarakët, Qatot, Goric, Poshnje vogel, Poshnje madhe, Manastir, Çobot, Sinjarët, Guraj, Dervishet, Sulaj, Xhelo, Nderrmarja e Ujërave Kuçovë.

Ndërsa për intervalin kohore prej 5 min do të mbeten pa energji elektrike zonat:

Poshnje, Gurore, Ndermarja e Ujrave Kuçovë.Roskoveci, Fshatra: Driz, Driz Vidhisht, Kurjan, Velmish,Vlosht, Ngjeqar, Strum, Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rerza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !