Skip to content

Njoftim për konsumatorët Tepelenë & Fier

r stakimin në kushte avarie të linjës 110kV Ballsh-Memaliaj  dhe linjës 110kV  Ballsh-Drenovë, në datën 19 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 17:00

  • OST sh.a. njofton se në datën 19 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 17:00 do të stakohet Linja 110kV Ballsh – Memaliaj. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Krahësi si edhe disa zona:

Toçi i Ri, Shehaj, Lab Martalloz, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulëzim, Krahës, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Dorëz, Kalivaç, Leshnjë, Përparim.

  • OST sh.a. njofton se në datën 19 Shtator nga ora 09:00 deri në orën 17:00 do të stakohet Linja 110kV Ballsh – Drenovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohor prej 5 minutash nënstacioni Drenovë si edhe disa zona:

Ish komuna Cakran, Fidrat e Naftës, Drenovë, Lazan, Roms.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !