Skip to content

Njoftim për konsumatorët Pogradec

r remont të planifikuar të linjës 110kV Korçë – Pogradec, në datat 21 dhe 24 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 05:05

OST sh.a. njofton se në datat 21 dhe 24 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 05:05 do të stakohet çelësi 110kV në nënstacionin Korçë, të linjës 110kV Korçë – Pogradec. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacionet Pogradec, Petrushe, Guri i Kuq si edhe disa zona:

Guri i Kuq, Udenisht, Memlisht, Fabrika Melavisht, Stacioni i pompave, Antenat Çervenake, Trebinjë, Bashkia Pogradec: Lagjet 1, 2, 3, 4, 5, Gorica, Kalaja, Velçan, Bishnicë, Pleshisht, Potgozhan, Fabrika e Perpunimit Gizez, Buçimas, Tushemisht, Dogana, Hidrovori, Trikotazhi, Teatri i Kukullave, Turizmi, Kampi, Plazhi, Qendra, Posta, Parafabrikatet, Blloku, Materniteti, Përpunimi i drurit, Lini, 1 Maji, Vilat, SMT, Stacioni i pompave, Gazerma, Ushtria, Gesht, Vërdovë, Remenj, Parku, Banka, Çërravë, Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe, Dardhas.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !