Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

r  stakim për masë sigurie për montimin e kollonave të portaleve në nëntacionin Cërrik, të Linjës 110kV AES – Cërrik, dhe Traktit 110kV të TR1 të Fuqisë 15MVA 110/35/6kV në nënstacionin Cërrik, në datën 30 Shtator nga ora 08:00 deri në orën 11:00

OST sh.a. njofton se në datën 30 Shtator nga ora 08:00 deri në orën 11:00 do të stakohet transformatori i fuqisë në nënstacionin Cërrik. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike Fidri 6kv në nënstacionin Cërrik si edhe disa zona:

Lagjet Nr: 1, 2, 3, Cërrik; Lagjet Kamame dhe SMT; ish Komuna Gostime; Fshati Malasen.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !