Skip to content

Njoftim për konsumatorët Tepelenë & Fier

Për heqjen e Bypass midis Linjave pas kthimit në gjendje normale të Çelësit 110kV në nënstacionin Ballsh, si dhe për remont të planifikuar të Linjës 110kV Ballsh – Memaliaj, në datën 07 Tetor nga ora 09:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 07 Tetor nga ora 09:00 deri në orën 16:00 do të stakohet Linja e 110kV Ballsh – Memaliaj. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Krahës si edhe disa zona:Toçi i Ri, Shehaj, Lab Martalloz, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulëzim, Krahës, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Dorëz, Kalivaç, Leshnjë, Përparim.

OST sh.a. njofton se në datën 07 Tetor nga ora 09:00 deri në orën 11:00 do të stakohet Linja 110kV Ballsh – Drenovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohorë prej 5 min nënstacioni Drenovë si edhe disa zona:

Ish komuna Cakran, Fidrat e Naftës, Drenovë, Lazan, Roms.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !