Skip to content

Njoftim për konsumatorët Kavajë

r remont të planifikuar të linjës 110kV Kavajë – Rrashbull, dhe të Transformatorit të Fuqisë si dhe Zbarrave 20kV, në nënstacionin Golem, në datën 13 Tetor nga ora 09:00 deri në orën 15:00

OST sh.a. njofton se në datën 13 Tetor nga ora 09:00 deri në orën 15:00 do të stakohen linjat 110kV Kavajë – Rrashbull. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike zonat:

Golem Qendër, Seferaj, Mali i Robit, Stan i ri, Qerret, Posta e Policisë, Breg Deti, Hotel Malvina, Stacion i Trenit Golem, Shkëmbi i Kavajës, Kastrati, Golem Plazh, Viena, Miami Beach, Kompleksi Xixa.

Ndërsa për intervalin kohor prej 5 min, datë 13 dhe 14 Tetor nga ora 05:00 deri në orën 05:05, do të mbeten pa energji elektrike  zonat:

Rrogozhin, Sinaballaj, Karinë, Dragonj, Rozenj, Senametaj, Lagjja Katër, Pompat Karinë, Bishti i Zhurit, Gosë, Kalush, Lekaj, Methasanaj, Hamenrai, Thartor, Rrostej, Damarkaj, Gjysenkonie, Ujësjellësi Rrogozhin, Ujësjellësi Çerm, Firma Teqja, Burgu Rrogozhin, Meggle, Qerret, Stan i ri, Karpen, Kanaparaj, Kryezi, Lis-Patros, Harizaj, Kryluzaj, Germenj, Cikallesh, Mushnik, Zanbish, Levonje, Bago, Kalaja e Turrës, Çetë, Momël, Helmas, Mengaj, Lize, Vorrozen, Luz, Hajdaraj, Lagjja Nr 1, Spitali, Varrezat, Kavajë, Shtodhër, Kisha, Fabrika e letrës, Stadiumi, Synej, Fabrika e Qelqit, Gozhd Bullonat, Kompleksi Kalaja, Burgu, Rrakull, Kallcaket, 60 Hyrshi, Bashkia, Lagjja Sharr, Azili i Pleqve, Rruga e Tullave, Policia, Lagjja Thartor, Stacioni i Trenit, Qerret, Breg Deti.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !