Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

r stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan,  si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Cërrik – Kajan, në datat 17 – 18 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 17:00

OST sh.a. njofton se në datat 17 – 18 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohet linjave 110kV Kuçovë – Kajan, si dhe të linjës 10kV të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacionet Kajan si edhe disa zonat:

Kajan, Gjolenë, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Dëshiran, Idriz, Marinëz, Dushk; lagjja Cane, Fierzë, Burgu Kosovë, Çerrage, Çestie; Komuna: Grekan; fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji i Pijshëm Elbasan.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !