Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

r stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan,  si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Cërrik – Kajan, në datën 21 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 17:00

OST sh.a. njofton se në datën 21 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohet linja 10kV të Fidrit F6 në nënstacionin Kajan, si masë sigurie për linjën 110kV Cërrik – Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike fidri F6 në nënstacionin Kajan si edhe disa zona: Kajan, Idriz, Marinës, Dushk.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !