Skip to content

Njoftim për konsumatorët Fier

r remont të planifikuar të linjave 110kV Ballsh – Drenovë  dhe Selenicë – Drenovë, në datat 24 – 25 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00

  • OST sh.a. njofton se në datën 24 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Ballsh – Drenovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohorë prej 5 min nënstacioni Drenovë si edhe disa zona:

Ish komuna Cakran, Fidrat e Naftës, Drenovë, Lazan, Roms.

  • OST sh.a. njofton se në datën 25 Tetor nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet linja 110kV Selenicë – Drenovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike për intervalin kohorë prej 5 min nënstacioni Drenovë si edhe disa zona:

Ish komuna Cakran, Fidrat e Naftës, Drenovë, Lazan, Roms.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !