Skip to content

Njoftim për konsumatorët Elbasan

r stakim të linjës intersektuese 10kV, të Fidrit F7 në nëstacionin Kajan, si dhe të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, si masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Cërrik – Kajan, në datat 27 – 28 dhe 30 Tetor – 01 Nëntor nga ora 08:00 deri në orën 17:00

OST sh.a. njofton se në datat 27 – 28 dhe 30 Tetor – 01 Nëntor nga ora 08:00 deri në orën 17:00 do të stakohet linja 10kV të firit F7 në nënstacionin Kajan. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike fidri F7 në nënstacionin Kajan si edhe disa zona:

Kajan, lagjja Cane, Fierzë, Burgu Kosovë, Çerrage, Çestie.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !