Skip to content

Njoftim për konsumatorët Peshkopi & Kukës

r remont të planifikuar të linjës 110kV Hec Gjoricë – Vojnik,  në datën 01 Nëntor nga ora 10:00 deri në orën 12:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 01 Nëntor nga ora 10:00 deri në orën 12:00 do të stakohet linja 110kV Hec Gjoricë – Vojnik. Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike nënstacionet Shupenzë, e HEC-i Trebisht si edhe disa zona:

Zall Strikçan, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj, Ujësjellësi, Zerqan, Ostren.

Ndërsa në datat 01 – 02 Nëntor nga ora 05:00 deri në orën 05:05 do të mbeten pa energji elektrike nënstacionet Peshkopi, Fushë Aliaj, Vojnik, si dhe HEC-et Selishtë, Kacni, Zall Okshtun, Aras si edhe disa zona:

Ish Komunat Fushë Aliaj, Arras, Zalldardhë, Reç, Lurë, Sllovë, Kalaja e Dodës, Plloxhan, Kthell-Matit (pjesë), Heci “Aras’’,  Bashkia Peshkopi (Lagjja Kamen) dhe fshatrat Limjan, Verenjt, Radishtë, Bashkia Peshkopi (Lagjja: Dobrovë, pjesërisht lagjja Nazmi Rushiti), dhe fshati Bugjunec, Tomin, Luzni, Selishtë, Spitalet, Turizmi, Pallati i Kulturës, Brezhdan, Cetush, Fushë Muhurr, Muhurr Qendër, Ushtelenzi, Zdojan, Ish Komunat Tomin, Muhurr, pjesërisht Kastriot, Borovjan, Kandër, Kishavec, Rashnopojë, Sohodoll, lagjet Nazmi Rushiti, Kamen, Gjok Doçi, Tomin, Trevë.

Fshatrat: Kalisi, Bushtrica, Caja.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !