Skip to content

Njoftim për konsumatorët Tiranë

r remonte të planifikuara të Trakteve 35kV në nënstacionin Tirana 1 220kV,  në datën 11 Nëntor nga ora 09:00 deri në orën 15:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 11 Nëntor nga ora 09:00 deri në orën 15:00 do të stakohet trakti 35kV në nënstacionin Tirana 1, të linjës 35kV Tirana 1 – Tirana 2 (Karbit). Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike nënstacioni Tirana 2 (Karbit) si edhe disa zona:

Uzina Dinamo e Vjetër, Magazinat  e Tregtisë, OMT, Private Bojra, Rruga Riza Cerova, Artistikja.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !