Skip to content

Njoftim për konsumatorët Shkodër

Për remont të planifikuar sipas planit grafik, të AT – 90MVA 220/110/35kV ne N/stacionin Koplik 220kV (Bogiq), ne daten 16/03/2023 nga ora 08:00 deri ne oren 16:00

 

OST sh.a. njofton se në daten 16/03/2023 nga ora 08:00 deri ne oren 16:00 do te stakohet dhe tokezohet AT – 90MVA, dhe TR i Fuqise 110/20kV 20MVA ne N/stacionin Koplik 220kV (Bogiq). Si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/stacionet Shkodra 3, Vrake, Dobrac, Koplik 35/6kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik 20kV, kabinat 35/0,4kV Petershan, Visi, Hot, Arseni, Beata, Paulin Doda dhe disa zona ne rrethin Shkoder:

Lagjet Kiras, Fshatrat Lopcej, Dobrac, Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Boric, Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Policia, Bankat, Institucione shtetrore, N/prefektura, Shkrel, fshatrat Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Burgu i Recit, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Dogana Hani Hotit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !