Skip to content

Njoftimin për Konsumatorët Tepelenë

Për remont të planifikuar sipas planit grafik,  të Linjës 110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj, në datat 16 – 17/03/2023

ora 09:00 deri 16:00.

OST sh.a. njofton se në datat 16 – 17/03/2023 ora 09:00 deri 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja 110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike gjatë kësaj kohe Nënstacioni Krahës dhe disa konsumatorë në rrethin Tepelenë:

Toçi i Ri, Shehaj, Lab Martalloz, Dhëmblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Lulëzim, Krahës, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Dorëz, Kalivaç, Leshnjë, Përparim.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !