Skip to content

Furnizim dhe Vendosje Shunt Reaktor 400 kV

Projekt i përfunduar në muajin Shtator të vitit 2022.

Vlera e investimit është 5,301,016 Euro.

Ky projekt bëri të mundur vendosjen e Shunt Reaktorit në nënstacionin Tirana 2. Qëllimi i vendosjes së Shunt reaktorit është absorbimi i energjisë reaktive, që shpie në përmirësimin e profilit të tensionit në linjat 400 kV dhe rritjen e efiçencës së energjisë.