Skip to content

Njoftim për konsumatorët Fier

Njoftim për konsumatorët Fier

 

 Për remont të planifikuar të Linjës 110kV L110 – 37 Ballsh – Drenovë, si dhe të Linjës 110kV L110 – 38 Selenicë – Drenovë, në datat 12-13/09/2023

 

OST sh.a. njofton se në datën 12/09/2023 nga ora 09:00’ deri në orën 16:00’ do të stakohet dhe tokëzohet Linja 110kV L110 – 37 Ballsh – Drenovë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike 2 herë nga 5 minuta gjatë kësaj kohe Nënstacioni Drenovë si dhe disa zona në rrethin Fier:

Fidrat e Naftës, Cakran, Drenovë, Lazan, Roms.

 

OST sh.a. njofton se në  datën 13/09/2023 nga ora 09:00’ deri në orën 16:00’ do të stakohet dhe tokëzohet Linja 110kV L110 – 38 Selenicë – Drenovë dhe Trakti 110kV në Nënstacionin Selenicë. Si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike 2 herë nga 5 minuta gjatë kësaj kohe Nënstacioni Drenovë si dhe disa zona në rrethin Fier:

Fidrat e Naftës, Cakran, Drenovë, Lazan, Roms.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !