Skip to content

Njoftim për konsumatorët Fier, Kuçovë, Berat, Skrapar

Njoftim për konsumatorët Fier, Kuçovë, Berat, Skrapar

 

 Për lidhjen e Traktit 110kV në Nënstacionin Kuçovë të Linjës 110kV L110 – 41 Kuçovë – Berat Burdullias, në datën 13/09/2023.

 

  1. OST sh.a. njofton se në datën 13/09/2023 nga ora 04:55 deri në orën 05:00 dhe nga ora 16:00 deri në orën 16:05 do të stakohet Çelësi 35kV i L30-6/1 në Nënstacionin Kuçovë dhe do të kyçet Çelësi 35kV i L30-6/4 në Nënstacionin Patos. Si rrjedhojë gjatë kësaj kohe do të mbeten pa energji elektrike dy herë nga 5 minuta Nënstacionet Pobrat, Matkë, Çiflig, si dhe disa zona:

 

Në Rrethin Fier;

Roskoveci, Fshatra: Driz, Driz Vidhisht, Kurjan, Velmish, Mbërs, Vlosht, Ngjeqar, Strum.

Në Rrethin Kuçovë;

Poshnje, Gurore, Ndërmarrja e Ujërave Kuçovë.

Në Rrethin Berat;

Komuna Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rërëza, Nafta, Pobrat, Cukalat, Slanicë.

 

  1. OST sh.a. njofton se në datën 13/09/2023 nga ora 05:00 deri në orën 16:00 do të stakohen dhe tokëzohen Linja 110kV L110 – 41 Kuçovë – Berat Burdullias dhe Linja 110kV L110 – 56 Uznovë – Çorovodë. Si rrjedhojë gjatë kësaj kohe do të mbeten pa energji elektrike Nënstacionet Berat Burdullias, Uznovë, Kombinat Berat, Poliçan, Bogovë, Çorovodë e Re, Çorovodë e Vjetër, dhe Hec-et: Bogovë, Nishovë, Vërtop, Vlushë, Faqekuq 1, 2, Ujaniku 1, 2, Dobrenjë, Skrapar, Çorovodë, Backa si dhe disa zona:

 

Në rrethin Berat;

Lagjja Çlirim, Lagjja Gorricë, Qendër Berat, Velabisht, Lagjja Dëshmorët e Kombit, Ylli i Kuq, Posta, Turizmi, Lagjet Barrikadë, 22 Tetori, 8 Nëntori, Kala, Mangalemi, Ambulanca, Pallati i Kulturës, Burgu i Ri Berat, Lagjet Kushtrim, 10 Korriku, Befotrofi, Gjykata, Industria, Oficerat, Komunale, Uznovë, Lagjet Donika Kastrioti, Jani Vruho, 30 Vjetori, Kutalli, Rroshnik, Vodicë, Duhanas Kostren, Drenovicë, Samaticë, Rërëza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë. Matuka, Sh.A.T, Alba Text, Prodhim Këpucësh, Alba Kolor, Fabrikë Mielli Agri food, Otllak, Lumas, Zona Kombinat Berat, Fshatrat: Moravë, Orizaj, Velabisht, Remanicë, Starovë, Kazazi, Konfeks shpk, Marlotex, Fabrika e Sallamit.

Në rrethin Skrapar;

Bargullas, Nishovë, Novaj, Pronovik, Kalluç, Serat Poliçan, Ujësjellësi Poliçan, Mbrakull, Tërpan, Torozhan, Bashkia Poliçan, Furrë e Çelikut, Uzina Poliçan, Spitali Poliçan, Ish Spitali i Vjetër, Vodafon, Tuneli, Qyteti Skrapar, Policia, Frigoriferi, Konservat, Çerenisht, Nishicë, Vëleshnjë, Ujësjellësi Sharovë, Potom, Çepan, Backë, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgjovë, Tomorricë, Turizmi, Spitali Çorovodë, Ujësjellësi Çorovodë, Telekomi, Strorë, Vërzhezhë, Munushtirë, NSHN, Konservat, Kakruk, Vëndreshë, Spatharë, Krorëz, Stacioni i Pompave, Dobrushë, Bogovë.

Me energji do të qëndrojnë Fidrat që furnizojnë Spitalet, si dhe Institucionet e Rëndësisë se Veçantë e Institucionet Qendrore, te cilat do të furnizohen me skemën e modifikuar nga ana 35kV.

 

  1. OST sh.a. njofton se në datën 13/09/2023 nga ora 05:00 deri në orën 16:00 do të stakohen dhe tokëzohen, Linja 6kV e Fidrit F5, Linja 6kV e Fidrit F6, Linja 10kV e Fidrit F3 dhe Linja 10kV e Fidrit F10 si masë sigurie për Linjën 110kV L110 – 41 Kuçovë – Berat Burdullias. Si rrjedhojë gjatë kësaj kohe do të mbeten pa energji elektrike disa zona në rrethin Kuçovë:

 

Lagjja Tafil Skëndo, Bashkia Kuçovë, Uzina Mekanike e Naftës, Spitali, Lagjet:

11 Shkurti, Llukan Prifti, Spitali, Kinemaja, Teci, Ujësjellësi Kuçovë, Policia, Lagjet 1 Maji, Teknikumi, Blloku.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !