Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Ju njoftojmë se në datat 19 – 21/ 02/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet si masë sigurie Kabina “Ura e Bushtricës” e Fidrit 6 (Qukës) 6 kV në Nënstacionin Prrenjas, për punimet e Linjës 110 kV 110-16/3b Prrenjas – Hec Egnatia. Gjatë kësaj kohe do të mbeten pa energji elektrike disa konsumatorë në rrethin Librazhd:

Ura e Bushtricës.

Njoftojmë se në datat 19 – 21/ 02/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet si masë sigurie  Kabina “Qukës Shkumbin” e Fidrit 6 (Qukës) 6 kV në Nënstacionin Prrenjas, për punimet e Linjës 110 kV 110-16/3b Prrenjas – Hec Egnatia. Gjatë kësaj kohe do të mbeten pa energji elektrike disa konsumatorë në rrethin Librazhd:

Qukës (pjesërisht).

Gjithashtu ju njoftojmë se në datat 22 – 23/ 02/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet si masë sigurie  Kabina “Ura e Lushit” e Fidrit 6 (Qukës) 6 kV në Nënstacionin Prrenjas, për punimet e Linjës 110 kV 110-16/3b Prrenjas – Hec Egnatia. Gjatë kësaj kohe do të mbeten pa energji elektrike disa konsumatorë në rrethin Librazhd:

Ura e Lushit.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !