Skip to content

Njoftim për konsumatorët Librazhd

Njoftim për konsumatorët Librazhd

 

Ju njoftojmë se në datën 26/ 02/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet si masë sigurie Linja 6 kV e Fidrit 3 (Stravaj) në Nënstacionin Prrenjas, për punimet e Linjës 110 kV 110-16/3b Prrenjas – Hec Egnatia. Gjatë kësaj periudhe kohore do të mbeten pa energji elektrike disa konsumatorë në rrethin Librazhd :

Stravaj, Bratile, Dritaj, Farret, Kromi, Miniera, Lagjja e Cerrit, Prrenjas Fshat, Ujërat Rashtan, Shqiponjë, Stranik, Vishok, Zall-Tore.

 

Njoftojmë se në datën 26/ 02/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet si masë sigurie Linja 6 kV e Fidrit 6 (Qukës) në Nënstacionin Prrenjas, për punimet e Linjës 110 kV 110-16/3b Prrenjas – Hec Egnatia. Në të njëjtën periudhë kohore do të mbeten pa energji elektrike disa konsumatorë në rrethin Librazhd :

Qukës, Fanjë, Bërzeshtë, Kakavec, Mimojë, Plizë, Poshoshnik, Sopoti, Vranezhë, Stacioni i Trenit, Ura e Lushit, Ura e Bushtricës.

 

Gjithashtu ju njoftojmë se në datën 28/ 02/ 2024 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet dhe tokëzohet si masë sigurie Linja 10 kV e Fidrit 3 (Hotolisht) në Nënstacionin Librazhd, për punimet e Linjës 110 kV 110-16/3b Prrenjas – Hec Egnatia. Si rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe kohore do të mbeten pa energji elektrike disa konsumatorë në rrethin Librazhd :

Hotolisht, Babje, Buzgar, Drapata, Ferrë, Dragostunjë, Frarë, Gurëkuqe, Kokrevë, Gurëbardhë, Hec-i Xhyrë.

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !