Skip to content

Njoftim për konsumatorët Burrel & Kurbin

Për stakimin e linjës 6kV të fidrit Baz të nënstacionit Ulëz, dhe linjave 10kV të fidrave F5, F7 të nënstacionit Komsi, për masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të Linjës
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

Për stakimin e domosdoshëm të linjës 110kV Cërrik – Belsh, për heqjen e shuntimit të Thikës 110kV të re, në datën 03 Qershor 2022 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 OST
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

Për stakim të domosdoshëm të Çelësit 10kV të Fidrit K1 Ashta të nënstacionit Hec Vau i Dejës, për të realizuar testimin e Rële-së së mbrojtjes,nnë datën 31 Maj 2022 nga
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër

  Për remont të planifikuar të linjës 110kV HEC Vau i Dejës – Shkodra 1, në datën 20 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00   OST sh.a.
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin

  Për remont të planifikuar të linjës 220kV Fang – Titan, në datat 19 – 20 Maj 2022 nga ora 08:00 deri në orën 16:00   OST sh.a. njofton se
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan & Librazhd

Për stakim për masë sigurie të linjes 6kV të fiderit F2 të nëntacionit Fiber, të linjës 10kV të fiderit F4 të nënstacionit Librazhd,  për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Fibër
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kuçovë & Elbasan

Për stakim të linjave intersektuese 6kV, të Fidrit F2, Fidrit F13, dhe 10kV të Fidrit F7, në nënstacionin Kuçovë, masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë –
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

  Në kuadër të realizimit të punimeve pë rikonstruksionin e linjës 110kV Fibë – Hec Rapun (3, 4), në datën 09 shkurt 2022, në intervalin kohor 10:00-14:00 do të mbeten
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin dhe Lezhë

  Në kuadër të stakimit të linjës 110kV L110-36 Laç–Fushë Kuqe, në datën 09 shkurt 2022, në intervalin kohor 10:00-17:00 do të mbeten pa energji elektrike zonat: Fushë Kuqe Qendër,
continue reading

Cmimet e SWISSGRID

Tregu Shqiptar i Balancimit Legjislacioni Regjistrimi në Tregun Shqiptar të Balancimit Lista e Pjesemarrësve Ankandi i Angazhimit per Disponueshmeri Ankandi i Angazhimit per Shperndarje Kapaciteti Rezerve dhe Energjia Balancuese Disbalancat
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

  Për stakim për masë sigurie të linjës 6kV të fiderit F2 të nënstacionit Fibër,  për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Fibër – Rrapun, në datën 04 Shkurt 2022
continue reading

Njoftim për konsumatorët Elbasan

  Për stakim të linjës intersektuese 10kV, të fidrit F3, në nënstacionin Kajan, masë sigurie për punimet e rikonstruksionit të linjës 110kV Kuçovë – Kajan, në datën 05 Shkurt 2022
continue reading

Njoftim për konsumatorët Shkodër & Lezhë

  OST sh.a. njofton mbi stakiminet e  Linjave 110kV Bushat 2 – Lezhë dhe  Lac 2 – Lezhë, si dhe stakim të Zbarrave 110kV në N/stacionin Lezhë, në datën 03/02/2022 nga ora 04:00’ deri në
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin dhe Lezhë

  Për stakim të detyruar të linjës 110kV Laç 1 – Fushë Kuqe, në datën 02 Shkurt 2022 nga ora 11:15 deri në 12:15 OST sh.a. njofton se në datën
continue reading

Njoftim për konsumatorët Kurbin

OST sh.a. njofton mbi stakimin e  Linjes 110kV L110 – 36 Lac 1 – Fush Kuqe, ne daten 01/02 ne oren 21:30’ deri ne oren 22:00’. Pa energji gjate kesaj kohe mbeten N/stacionet Rrile, Fush Kuqe, Hidrovoret Droje-Shellinze, si dhe Pompat e
continue reading