Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

September 22, 2020

Të nderuar,

Në datë 23/09/2020, do të zhvillohen dy  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Shtator – 04 Tetor 2020 profili Orar dhe për periudhën 01-31 Tetor 2020 profili Band , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

28 Shtator – 04 Tetor 2020; profili Orar

 

 1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
 2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.Pra oferta duhet të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
 3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 

01-31 Tetor 2020; Profili Band

 

 1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 01 – 31 Tetor 2020. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
 2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
 3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

 

*Gjithashtu rikujtojmë se, si pasojë e ndrimit të orës, data 25.10.2020 duhet të plotësohet më vete. Lutem ndiqni me kujdes materialin bashkëlidhur si shembull për ndihmë në plotësimin e ofertës.

 

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

 

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

 

Dear all,

On 23/09/2020, OST sh.a, will hold two procurement procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 28 September – 04 October 2020 Hourly  Profile and 01-31 October 2020 Profile Band, in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

28 September – 04 October 2020; Hourly Profile:

 1. The bid must include the whole procurement period.
 2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
 1. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

01-31 October 2020; Profile Band:

 1. The bid must include the whole procurement period from 01-31 October 2020.
 2. OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.
 1. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender on its sole discretion.

* Also please remember that, as Daylight Saving Time ends on 25.10.2020, the offer for this day should be filled separately. Attached you will find an example on how to separate the different time intervals, please follow it correctly.

For any further question, please contact us again.

Thank you!

kerkesa per energji BAND TETOR 2020 Band offer insert OCT 2020 kerkesa per energji 28 Sep 04 Oct 2020

Details

Date:
September 22, 2020
Event Category: