Skip to content

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

July 14, 2021 @ 8:00 am - 5:00 pm

Të nderuar,

Në datë 14/07/2021, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 19-31 Korrik 2021, profili Orar, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

 19-31 Korrik  2021; profili Orar, Tender numer 71/2021:

  1. Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se kërkesa. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.
  2. Kriteri i vlerësimit të ofertës nga OST është cmimi më i ulët për të gjithë sasinë e kërkuar.Pra oferta duhet të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.
  3. OST sh.a. në diskrecionin e saj, rezervon të drejtën për të refuzuar çdo ofertë/ të gjitha ofertat ose për të anulluar procedurën.

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator.

 

Dear all,

On 14/07/2021, OST sh.a, will held the procurement procedure for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of  19-31 July 2021 Hourly Profile, in accordance with ERE Decision no. 103, dated 23.06.2016.

Please find attached the amount and the time period.

We inform you that:

19-31 July 2021 2021; Hourly Profile, Tender number 71/2021:

  1.     1. The bid must include the whole procurement period.
  2.     2.OST sh.a. Evaluation criteria is the lowest price for the full demand, please notice that the offer must have one price, otherwise, the bid will be disqualified.
  3. OST sh.a. reserves the right to decline any bid or to cancel the tender at its sole discretion.

For any further questions, please contact us again.

Thank you!

Kerkesa per energji 19-31 Korrik 2021 – Orar

Details

Date:
July 14, 2021
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category: