Skip to content

Archives: Events

All Day

Njoftim Tenderi per prokurimin e energjise elektrike

Te Nderuar,   Njoftojme se per arsye teknike Tenderi i skeduluar numer 60/2022, do anullohet. OST do të zhvilloj proceduren për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e […]