Skip to content

Njoftim per shfuqizim i mases se Pezullimit te Procedures Konkurruese te zgjedhjes se pjesmarresve ne kapitalin e Operatorit te Tregut

Announcement for repealed the competitive Procedure Suspension measure for the competitive procedure for selection in te capital of Market OperatorNjoftim per shfuqizim i mases se Pezullimit te Procedures Konkurruese te
continue reading

Njoftim per shfuqizim i mases se Pezullimit te Procedures Konkurruese te zgjedhjes se pjesmarresve ne kapitalin e Operatorit te Tregut

Announcement for repealed the competitive Procedure Suspension measure for the competitive procedure for selection in te capital of Market Operator Njoftim per shfuqizim i mases se Pezullimit te Procedures Konkurruese
continue reading