Skip to content

Nënshkruhet Marrëveshja Historike për themelimin e Bllokut Rregullues të Sistemeve Energjetike Kosovë-Shqipëri (Blloku AK)

  Pas një pune shumë intensive dhe një bashkëpunimi efikas ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë OST dhe Operatorit të Sistemit,Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës
continue reading

Rikonstruksioni i nënstacionit 110 kV Kajan, Belsh.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Zj. Belinda Balluku së bashku me Administratorin e OST, Z.Skerdi Drenova, kanë inspektuar punimet për rikonstruksionin e nënstacionit 110kV të Kajanit në Belsh në të
continue reading

Afro 1 Milion Euro investim në nënstacionin e Librazhdit

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku vizitoi Nënstacionin 110 kV të Librazhdit ku po kryhet rikonstruksioni i impiantit 110 kV të këtij nënstacioni. Ky është investimi i radhës i
continue reading

Aprovohet marrëveshja për njohjen e Operatorit të Transmetimit të Kosovës “KOSTT” në operimin si zonë e pavarur kontrolli.

Sot, datë 20 Prill 2020, Operatorët e Transmetimit të Evropës Kontinentale kanë shprehur vullnetin e tyre për nënshkrimin e Marrëveshjes së Lidhjes midis KOSTT dhe ENTSO-E. Aprovimi në parim dhe
continue reading

Njoftim per pezullim te procedures

Njoftojme se në mbështetje të Dokumentave te Procedurës Konkurruese të Përzgjedhjes së Pjesëmarrësve në Kapitalin e Operatorit të Tregut, Kapitulli II “Udhëzime për Pjesmarrësit në Procedurën Konkurruese të Përzgjedhjes së
continue reading