Skip to content

Archives: Events

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 03/02/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  07-13 Shkurt 2022, profili Orar si dhe  për periudhën  07-13 Shkurt 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 07-13 Shkurt 2022; profili Band, Tender numer 20/2022: Se nuk mund […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

 Në datë 10/02/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  14-20 Shkurt 2022, profili Orar si dhe  për periudhën  14-20 Shkurt 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 14-20 Shkurt 2022; profili Band, Tender numer 24/2022: Se nuk mund […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 17/02/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  21-27 Shkurt 2022, profili Orar si dhe  për periudhën  21-27 Shkurt 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 21-27 Shkurt 2022; profili Band, Tender numer 28/2022: Se nuk mund […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 17/02/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  21-27 Shkurt 2022, profili Orar si dhe  për periudhën  21-27 Shkurt 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 21-27 Shkurt 2022; profili Band, Tender numer 28/2022: Se nuk mund […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 24/02/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Shkurt – 06 Mars 2022, profili Orar si dhe  për periudhën  28 Shkurt – 06 Mars 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 28 Shkurt  […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar, Në datë 28/02/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  02-06 Mars 2022, konform Vendimit të ERE nr. 103, datë 23.06.2016. Bashkëlidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhën e livrimit. Theksojmë se: 02-06 Mars 2022; Tender numër 36/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më […]

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

Të nderuar,   Në datë 28/02/2022, do të zhvillohet  procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën  02-06 Mars 2022, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 02-06 Mars 2022; Tender numer 36/2022: Nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 04/03/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 07 – 13 Mars 2022, profili Orar si dhe  për periudhën      07 - 13 Mars 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 07 - […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 04/03/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 07 – 13 Mars 2022, profili Orar si dhe  për periudhën      07 - 13 Mars 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 07 - […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 12/03/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 14 – 20 Mars 2022, profili Orar si dhe  për periudhën 14 - 20 Mars 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016. Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se: 14 - 20 […]

Njoftim Tenderi për dy procedura Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND dhe Orare

Në datë 12/03/2022, do të zhvillohen procedurat për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 14 – 20 Mars 2022, profili Orar si dhe  për periudhën 14 - 20 Mars 2022, profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.   Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit. Theksojme se:   14 - 20 Mars 2022; profili Band, Tender numer 43/2022: […]

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND

Njoftim Tenderi për procedure Blerje e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit Profili BAND Te Nderuar, Në datë 22/03/2022, do të zhvillohet procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 28 Mars- 03 Prill 2022,  profili Band, konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.  Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e […]